सल्लाहकार समिति

टिकाराम कुरुम्बाङ्ग
अबिर बहादुर कुरुम्बाङ्ग
देउ बहादुर कुरुम्बाङ्ग
हर्कसेर कुरुम्बाङ्ग
मीन बहादुर कुरुम्बाङ्ग
अमर बहादुर कुरुम्बाङ्ग
मैत बहादुर कुरुम्बाङ्ग
नहर सिंह कुरुम्बाङ्ग
लक्ष्मी प्रसाद कुरुम्बाङ्ग
खड्क समसेर कुरुम्बाङ्ग
जंग बहादुर कुरुम्बाङ्ग(ताला साईला )
चन्द्र पाल कुरुम्बाङ्ग(ताला कान्छा )
राजेस कुरुम्बाङ्ग
धन कुमार कुरुम्बाङ्ग
सुबास कुरुम्बाङ्ग
असोक कुरुम्बाङ्ग
हर्क कुरुम्बाङ्ग
जीवन कुरुम्बाङ्ग
अर्जुन कुरुम्बाङ्ग
दिपक कुरुम्बाङ्ग
बिश्वराज कुरुम्बाङ्ग
बिप्ला कुरुम्बाङ्ग
सेयर गर्नुहोस