जनसंख्या तथ्यांक

पुस्ताबाजेको नामबाबुको नामव्यत्तिको नामजन्ममितिमृत्युमितिमोबाइल नम्बरइमेलपरिवार सख्यालिङ्गठेगानाघरको अबस्थाशौचालयको व्यवस्थाखानेपानीको पहुँचसडकको पहुँचइन्टरनेटको पहुँचपेसासरकारी पेसा समुहसरकारी पेसा उप- समुहनिजी संघसंस्थाको नामसंस्थानको नामपद/तहबैदेशिक रोजगार सम्बन्धित देशव्यवसायव्यवसायको प्रकारमासिक आम्दानीशिक्षाशिक्षा स्थितिशैक्षिक धारबिषयस्वास्थ्य स्थितिअपाङ्ग प्रकृतिदीर्घरोगीफोटो
3hariramrammm15/10/207515/20/20759779866669233aasish.boy@gmail.com5पुरुषkathmandu, kathmandu, kathmandu, Nepal, NPपक्की घरनिजी संघसंस्थानिजामती सेवाitprivatenepalceonepalitpc20000स्नातकोत्तर तहछोडेकोप्राविधिक शिक्षाitराम्रोnonohttp://bolinandasmriti.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f8c056f66a7aeedeb5f63164e57b7591-ff-HanjaJit-logo-1024x339-1.png
7हरिरामस्याम15/20/207515/20/20759779866669233aasish.boy@gmail.com55महिलाkathmandu, kathmandu, kathmandu, Nepal, NPकच्ची घरसरकारी सेवाशिक्षा सेवासिक्षकसदासदअसदअस्ड़अस्दस्दअसदअसद50000विद्यावारिधिसकेकोप्राविधिक शिक्षाअस्दअपाङ्गअस्दस्दअस्दास्दhttp://bolinandasmriti.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e33e9808219996c8bc7ec14a9d27e468-ff-Ujwal_Khabar_logo.png
3bnbbbb15/20/207512/9779866669233aasish.boy@gmail.com5पुरुषkathmandu, kathmandu, kathmandu, Nepal, NPकच्ची घरकक्षा १छोडेकोसामान्य शिक्षाराम्रोhttp://bolinandasmriti.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7035dc9e8873c0588bf82929cec6f673-ff-download.jpeg
सेयर गर्नुहोस