कार्यकारिक समिति

कृष्ण कुरुम्बाङ्ग
अध्यक्ष
##
पिकेस कुरुमबाङ्ग
उपाध्यक्ष
सुभास समसेर कुरुमबाङ्ग
सचिब
खगेन्द्र कुरुमबाङ्ग
कोषाध्यक्ष

सदस्य

बाल कुमार कुरुमबाङ्ग
सदस्य
तुल चन्द्र कुरुमबाङ्ग
सदस्य
गणेश कुरुमबाङ्ग
सदस्य
देभराज कुरुमबाङ्ग
सदस्य
सेयर गर्नुहोस